Algemene voorwaarden

Om de massage / behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, worden er een aantal algemene voorwaarden gehanteerd. Als u een afspraak maakt bij Massagepraktijk ROKS wordt er vanuit gegaan dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat. 

 


 

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en / of mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste massage / behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij / zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis van deze informatie kan de massage / behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij / zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 4. Bij Massagepraktijk ROKS worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage / behandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.
 5. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de massage / behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 6. Een veilige sfeer en een goede hygiëne vind ik belangrijk, er wordt verwacht dat jij hier ook zorg voor draagt.
 7. Het is prettig wanneer de mobiele telefoon is uitgeschakeld tijdens de massage / behandeling.
 8. Een massage / behandeling bij Massagepraktijk ROKS ondergaat u op eigen risico. U bent verplicht om de masseur tijdens de behandeling in te lichten wanneer u merkt dat u nadelige gevolgen ondervindt van de massage of u zich onwel voelt.
 9. Bij koorts, griep of besmettelijke huidaandoeningen mag u niet gemasseerd worden. In andere gevallen, zoals bij blessures / verwondingen, hoge bloeddruk, bepaalde ziektes of wanneer u zelf twijfelt, dient u vooraf te overleggen met de masseur. Het is in die gevallen raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
 10. De masseur behoudt zich het recht voor klanten op gegronde redenen te weigeren.
 11. Massagepraktijk ROKS is ondanks haar zorgvuldig handelen niet verantwoordelijk / aansprakelijk te stellen voor materiële en / of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en / of na het behandelen.
 12. Ik verzoek u enkele minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor de massage / behandeling. Indien u later aanwezig bent gaat dit van uw behandeltijd af. Houdt er rekening mee dat er kleine afwijkingen – van maximaal 5 minuten – in de behandelingstijd kunnen voorkomen. Een behandeling kan dus iets langer of iets korter duren dan op de website staat aangegeven.
 13. Betaling van de massage / behandeling verloopt contant of per pin en wordt direct na de massage / behandeling voldaan.
 14. Wilt u een afspraak verzetten of annuleren, dan graag 24 uur van te voren doorgeven.
 15. Aangezien Massagepraktijk ROKS een beperkt aantal plekken heb per dag, willen wij daar zorgvuldig mee omgaan. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.
 16. Een cadeaubon is inwisselbaar voor een massage / behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot een jaar na uitgifte.
 17. Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen vervalt het recht op nog openstaande massages / behandelingen.
 18. Cadeaubonnen en strippenkaarten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 19. Het reproduceren van cadeaubonnen en / of rittenkaarten is verboden, verkoop geschiedt alleen door of via Massagepraktijk ROKS.
 20. Erotisch en / of seksuele massages maken geen deel uit van de massages / behandelingen die Massagepraktijk ROKS aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 21. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Massagepraktijk ROKS niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en / of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage / behandeling die aan jou gegeven is.

 


 

Klachten;

Stap 1: Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de masseur heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreekt u dit dan eerst met de masseur. Zolang de masseur niet weet dat u ontevreden bent, kan de masseur niets doen aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de masseur aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2: De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de masseur. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen. Volg deze link